Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Wandera Kft. (a továbbiakban: „Eladó”) és Eladó által forgalmazott termékek vevői (a továbbiakban „Vevő”) között létrejött jogviszonyt. Amennyiben Vevő általános szerződési feltételekkel rendelkezik, a szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megfelelőek irányadóak, így Vevő általános szerződési feltételei Eladóra nézve semmiféle jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek.

 2. Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései valamint szerződésben foglalt rendelkezések egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.
 3. A Honlap üzemeltetője a Wandera Kft. (6726 Szeged, Cinke utca 1/5., Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága., Cégjegyzékszám: 06 09 007340, Adószám: 12637182-2-06, email: info@anderella.hu, normál díjas telefonszám: +3670/533 2572). A Wandera Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák és kiegészítők kereskedelmével foglalkozik. A Wandera Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalont: 2360 Gyál, Árpád utca 13. (a továbbiakban: ”Üzlet”).
 4. A Honlap tárhely szolgáltatója a Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) E-mail elérhetősége: info@shoprenter.hu.

  Az e-mail tárhely szolgáltatója: Total Studio Kft. (H-1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24.) email elérhetősége: info@totalstudio.hu.

 5. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a http://www.anderella.hu/ honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) történő közzétételének napja, azaz 2023.01.05. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre és Ügyfélre vonatkoznak. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható
  hatálya.

  A Vevő a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

 1. A Wandera Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vevő, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogad. A Wandera Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 1. A regisztráció illetve vásárlás során a Vevő, ha a Vevő szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.
 2. A szerződés nyelve, a szerződés formája

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 3. E-számla: Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 

II. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Vevők a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Wandera Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Wandera Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Wandera Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vevő számára elérhető. A Wandera Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 2. A Wandera Kft. a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Wandera Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak a Wandera Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Wandera Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.

 

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A www.anderella.hu oldalon található online regisztrációs folyamat elvégzésével - amely feltétele Vevő e-mail címének megadása - a regisztrált Vevő jogosulttá válik a www.anderella.hu oldalra történő belépésre. A vevőnek regisztráció nélkül is van lehetősége a vásárlásra, ebben az esetben nem kell külön belépnie, csupán a vásárlási folyamat során megadni a kért adatokat.

 2. A www.anderella.hu oldalon bejelentkezve (vagy vendégként belépve) a Vevő jogosult az Eladó által kínált termékek kiválasztására és kosárba helyezésére. Az Eladó által kínált áruk lényeges tulajdonságait a Vevők megtekinthetik az Eladó által kínált áruk bemutató oldalain. A kosárba helyezést követően a Vevő jogosult a kosár tartalmát frissíteni, törölni valamint a megrendelését elküldeni. A megrendelés elküldését követően az Eladó megküldi a Vevő részére a megrendelési lapot, amely tartalmazza a kiválasztott terméket, valamint azok tulajdonságait, továbbá a fizetési feltételeket is.

  Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 3. A Vevő megrendelése esetén az Eladó a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz a visszaigazolás, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vevő nem köteles a terméket megvásárolni.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és a várható teljesítéséről szállítási információt és elektronikus számlát küld.
 5. Eladó 13. pont szerinti visszaigazolása esetén adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között. A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásba megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan iktatja azt irattárában, így az a későbbiekben is hozzáférhető.
 6. A Vevő számára a szerződés a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
 7. A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges
 • Teljes név
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 1. Eladót mindaddig nem terheli szerződéses kötelezettség, amíg egyértelműen nem nyert igazoltan bizonyítást az a tény, hogy Eladó szállítói Eladó részére szerződésszerű, megfelelően, és határidőben teljesítettek. Az említett rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben Eladónak nem felróható, az Eladó és szállítói között létrejött szerződés vonatkozásában a szerződésszegés. Amennyiben Eladó a szállítójánál bekövetkezett szerződésszegés folytán előre láthatóan nem tud Vevő felé szerződésszerűen teljesíteni, úgy köteles e tényről Vevőt e szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni, valamint a már megfizetett ellenszolgáltatást Vevő részére haladéktalanul visszatéríteni.

 2. Eladó fenntartja magának azon jogot, hogy termékein az elvárhatóság keretein belül technikai módosításokat, valamint a termék formáját, színét, és/vagy súlyát érintő módosításokat hajtson végre.

 

IV.  ÁRAK, FIZETÉS, KÉSEDELEM, FIZETÉSI MÓDOK

 1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 2. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Az általunk megnevezett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit. Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. Vevő által igényelt gyorspostai vagy expressz szállítás költségeket a Vevő viseli.
 3. A teljesítés vonatkozásában kiállított számlák kiállításukat követő 3 napon belül esedékesek.
 4. Az ellenszolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor Eladó bankszámláján az jóváírásra kerül, vagy Eladó részére az más formában kiegyenlítésre kerül.
 5. Amennyiben a szerződéskötést követően nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése Vevő fizetési képességeinek hiánya - különösképpen a hitellimit átlépése, ill. kiegyenlítetlen számlák miatt - veszélyeztetve van, úgy Eladó jogosult a szerződés további teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Vevő nem nyújt megfelelő biztosítékot vagy nem teljesíti szerződéses kötelezettségét. Az említett esetben Eladó Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, feltéve, hogy Vevőnek a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt biztosított, és az eredménytelenül eltelt.
 6. Amennyiben Vevő az ellenszolgáltatás megfizetésével késedelembe esik, úgy Eladó jogosult a teljes tartozást lejárttá tenni, ill. megfelelő biztosítéknyújtást követelni.
 7. Vevő késedelme esetén köteles a késedelme esés időpontjától kezdve a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni.
 8. A vevő az alábbi lehetséges fizetési módok közül jogosult választani.
 • Előre utalással- banki átutalás bankszámlára

 • Utánvét- az áru átvételével egyidejűleg a futárnak

 • Üzletben- személyesen az áru átvételekor (készpénzben és bankkártyával)

Banki átutalás: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét 5 napon belül köteles átutalni a következő számlaszámra:

A számlakibocsájtó neve, címe: WANDERA KFT.UniCredit Bank számlaszám: 10918001-00000462-25350012

Az összeg az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Fizetés utánvétellel: utánvétes fizetés esetében a rendelés átvételekor kell fizetnie a Vevőnek.

Személyes átvételnél készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni.

A Foxpost automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni!

 

V. MEGRENDELT ÁRU KÉZBESÍTÉSE, TULAJDONJOG FENNTARTÁS

 1. Kiszállítás, valamint személyes átvétel útján van lehetősége a Vevőnek a megrendelt árut kézhez venni. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Személyes átvételre az Üzletben (Gyálon a szalonban), van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A székhelyen nincs lehetőség a személyes átvételre.

A termékek kiszállítását a Magyar Posta Futárszolgálat (MPL) futár és a FoxPost Zrt végzi.

Szállítási költségek (bruttó összegek)

FOXPOST csomagautomatába 30.000 Ft alatti vásárlás esetén:             990 Ft

FOXPOST csomagautomatába 30.001 Ft feletti vásárlás esetén:            INGYENES!

MPL szállítás esetén 30.000 Ft alatti vásárlás esetén:                            1800 Ft

MPL szállítás esetén 50.000 Ft alatti vásárlás esetén:                            1200 Ft

MPL szállítás esetén 65.000 Ft alatti vásárlás esetén:                            500 Ft

MPL szállítás esetén 65.001 Ft feletti vásárlás esetén:                           INGYENES!

A weboldalon a szállítási és fizetési információk menüpont alatt találhatóak meg részletesen: https://anderella.hu/szallitasi-informaciok

 1. Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
 2. A dolog feldolgozása vagy átalakítása nem érinti Eladó tulajdonjogát az értékesített dolgon, és nem keletkeztet kötelezettséget Eladó számára. Ha az értékesített dolog más személy dolgával úgy egyesül vagy vegyül, hogy azokat csak aránytalan károsodás vagy aránytalan költekezés útján vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a keletkezett közös tulajdonon Eladót a ki nem egyenlített vételár erejéig tulajdoni hányad illeti meg.
 3. Vevő fizetési késedelme esetén - függetlenül attól, hogy késedelmét kimentette-e – Eladó 5 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni.
 4. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá az Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.
 5. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

  Ez azt jelenti, hogy az Eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vevőkkel szemben.

 

VI. SZAVATOSSÁG

 1. Vevő a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.
 2. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója, a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Vevő a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a Vevő általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő által a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. A megrendelt termék hibája esetén Vevő választása szerint – a 30. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termékszavatosság azt jelenti, hogy az Eladó által fogyasztónak eladott ingó termék hibája esetén a Vevő a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VII. KÁRTÉRÍTÉS

 1. Eladó kizárja a szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre, valamint a termék hibája által okozott károkért való felelősségre.
 2. Eladó szerződésszegése következményeként járó kártérítés összege megegyezik azzal a kárral, amely a szerződésszegés következtében Vevőt érte, ideértve az elmaradt hasznot is. Ez a kártérítés nem haladhatja meg azt a kárt, amelyet Eladó a szerződés megkötésének időpontjában előre látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges következményeiről az említett időpontban tudott vagy tudnia kellett.
 3. A szerződésszegésre hivatkozó fél köteles, a körülmények figyelembevételével, minden ésszerű intézkedést megtenni, ami szükséges a szerződésszegésből eredő károk csökkentése érdekében, ideértve az elmaradt hasznot is. Amennyiben elmulasztja megtenni a fenti intézkedéseket, úgy a szerződésszegő fél a kártérítési összeg olyan mértékű csökkentését igényelheti, mint amilyen mértékben a fenti intézkedések a kár bekövetkeztét enyhítették volna.

 

VIII. ELÁLLÁSI JOG

 1. A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Eladóval létrejött szerződéstől.
 2. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten /távollevők között/ megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti az Eladótól a kifizetett összeg visszatérítését.
 3. Termék megrendelése esetén a termék az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 4. Amennyiben Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címekre: Wandera Kft. 2360 Gyál, Árpád utca 13., e-mail: info@anderella.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

 

 1. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 2. Ha a Vevő eláll a szerződéstől Eladó, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 4. Elállás esetén Vevő köteles Eladó számára (Wandera Kft. 2360 Gyál, Árpád utca 13.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Vevő elküldi a terméket.
 5. A termék visszaküldésének költségét a Vevő viseli.
 6. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be
 7. Csere esetén a termék cseréjének postaköltsége a Vevőt terheli.
 8. Az eladó az elállás miatt egyebek mellett sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem ró a Vevőre.
 9. Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak, vagy olyan egyéb termékek esetén melyek higiéniai okok miatt nem cserélhetőek vissza.

 

IX. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja.

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Wandera kft

Képviselő: dr. Ézsiás-Baka Andrea

Levelezési cím: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

Telefonszám (normál díjas): +3670/533 2572

E-mail cím: info@anderella.hu

 1. Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.
 2. Amennyiben a Vevő jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu
 3. Amennyiben Vevő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
 4. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében

Eladó a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

Vevő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Eladó székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36

Telefonszám: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszám: +36-1-488-21-31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei i Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék

Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

X. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://anderella.hu/adatvedelem

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
 4. Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a

2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

Kelt.: Szeged, 2023. január 02.

 


1. számú melléklet:

Az elállási űrlap pdf (nyomtatható) verzióját itt éred el >>

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wandera Kft.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Visszaküldött termék/ek:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

Bankszámla szám:

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 


 

Az aktuális ÁSZF-et (2023.01.02) pdf formátumban innen töltheti le »

 


 

ÁSZF-ek korábbi verziói:

2018.10.24 »

2016.03.01 »

 


Az oldal tetejére